BREAKING

Saturday, November 18, 2023

Pinoy inventor investigates abaca spacesuits and other nanotech innovations


Wazzup Pilipinas!?


Nanotechnology is a bustling field that opens the door to innovation across a wide variety of industries, from fashion and clothing to health and wellness. With this in mind, Dr. Gil Nonato Santos launched the iNano Research Facility in 2006. iNano aims to provide nanotech-related services to academic institutions and industries, from manufacturing nanoparticles to nano-coating materials. Its diverse range of projects includes an abaca fabric coated with nanocomposites that can be used for spacesuits. Another project is focused on detecting lung diseases such as active tuberculosis, which affects 10 million people worldwide.

Dr. Gil Nonato Santos, head of DLSU’s iNano Research Facility, demonstrates a cost-effective tuberculosis test that uses nanotechnology to detect telltale compounds in a patient’s breath. (Photo credit: Dr. Gil Nonato Santos)

Dr. Santos received his doctorate from the University of the Philippines - Diliman National Institute of Physics (UPD-CS NIP). He is currently a full professor at De La Salle University - Laguna (DLSU-Laguna) and a visiting professor at Osaka University.

Based out of DLSU-Laguna, iNano has collaborations with institutions and companies across the globe, including a prestigious partnership with Integrated Microelectronics Inc. (IMI), a global company that manufactures electronics and semiconductor supplies, and support from USAID. 

iNano also has collaborations with the Lung Center of the Philippines and National Taiwan University.

More of iNano’s achievements and goals will be discussed by Dr. Santos at the next iStories session on Monday, November 20, at 4:00 PM. He will give his talk at the CS Admin Auditorium and will also be live streamed on Zoom. To join, you may register through this link: 

https://bit.ly/iStories6

iStories is a series of monthly innovation-themed talks, storytelling, and activities featuring local and international scientists. The initiative aims to ignite the creativity and inventiveness of young scientists not just from UPD-CS but also from other institutes inside and outside of UP.

For inquiries about iStories, please message adride_staff@science.upd.edu.ph

California Technological Care (CTC) Forges Innovative Collaboration for a Healthy Planet and a Thriving Economy


Wazzup Pilipinas!?


California Technological Care (CTC) is proud to announce an unprecedented collaboration fostering a healthy planet and a robust economy through partnerships with Philippine-based Voice of the People for a Healthy Planet and Healthy Environment, Inc. (VOP), and Mina De Oro Center for Sustainable Community Economic Development, Inc. (Mina De Oro).

This groundbreaking alliance unites the expertise and resources of CTC, VOP, and Mina De Oro, dedicated to driving positive change in environmental sustainability and community economic development.

CTC, a Philippine Presidential recipient of the prestigious “Kaanib Ng Bayan Award” (Partner in Progress and Development), and a renowned for its commitment to leveraging technology for transformative impact, joins forces with Voice of the People, a dynamic advocacy group promoting sustainable practices and community well-being.  Additionally, the collaboration includes Mina De Oro Center for Sustainable Community Economic Development, Inc., renowned for its dedication to fostering economic growth both in urban and rural communities in the Philippines.

Through this visionary partnership, the organizations envision a future where technological innovation not only enhances lives but also supports the preservation of the environment and stimulates economic growth in local communities.

“Fostering a Healthy Environment and Cultivating a Robust Economy” serves as the guiding principle of this collaboration. Together, these organizations will implement initiatives that promote eco-friendly practices, reduce waste, champion renewable energy solutions, and empower individuals through digital literacy, vocational skills training, and entrepreneurial support.

“Our collaboration with Voice of the People and Mina De Oro represents a pivotal moment in our pursuit of a sustainable and prosperous future. By harnessing our collective strengths, we aim to create tangible, positive impacts on both the environment and local economies,” remarked Demos Punsalan, Executive Director and Co-Founder of CTC.

This partnership stands as a testament to the power of collective action. “We believe that through joint efforts, we can drive transformative change that benefits communities today and for generations to come,” shared Jennifer Reloj, President of Voice of the People.

Margarito Porras, President of Mina De Oro expressed enthusiasm about the collaboration, stating, “we are excited to combine our efforts and resources with CTC and Voice of the People to promote sustainable economic growth and development within communities.”

About California Technological Care (CTC)

CTC is making a significant impact in the lives of under-resourced communities by giving them the tools they need to succeed in the digital world. Their work is helping to close the digital divide and create a more equitable and inclusive society.

Mga nanay, hinimok ang gobyernong ipagbawal ang nakalalasong kemikal sa mga laruang plastik matapos lumabas ang bagong pag-aaral


Wazzup Pilipinas!?
“Hindi natin namamalayang nalalantad ang ating mga anak sa mga laruang plastik na kontaminado ng nakalalasong kemikal na taong 2017 pa ipinagbawal. Walang regulasyon at naglipana sa ating pamilihan ang malalambot na laruang nagtataglay ng kemikal na tinatawag na short-chain chlorinated paraffins (SCCPs). Ilan dito ang sinasakyang plastik na kabayo, mga plastik na hayop na tumutunog katulad ng shrilling chicken at rubber duckies, at mga plastik na manika,” pahayag ni Thony Dizon, Campaigner for Safe Toys for Kids ng BAN Toxics.

Nagpahayag ng pagkabahala ang grupong BAN Toxics matapos lumabas ang panibagong pag-aaral na isinagawa ng International Pollutants Elimination Network (IPEN) nitong Oktubre lamang. Pinag-aralan sa isang accredited na laboratory sa Prague, Czechia ang mga laruang plastik galing sa sampung bansa, kabilang ang Pilipinas, na nakitaan ng mataas na antas ng nakalalasong kemikal. Naglalaman ang mga ito ng SCCPs at medium-chain chlorinated paraffins (MCCPs), na dati nang napatunayang nakalalason (toxic), nagtatagal sa kapaligiran (persistent) at naiipon sa katawan (bioaccumulative in nature).

“Sa kabila ng pagbabawal sa SCCPs at kasalukuyang pagsusuri sa MCCPs sa ilalim ng Stockholm Convention, nagpapatuloy ang paggamit sa delikadong mga kemikal sa iba’t ibang consumer products katulad ng laruang pambata, kurtinang gawa sa PVC, hand kitchen blenders at iba pang elektronikong kagamitan, mga damit at mga pintura. Nakagugulat at nakapag-aalala ito dahil araw-araw nalalantad ang mga bata sa mataas na konsentrasyon ng mga nasabing kemikal. Sumasama ito sa alikabok na maaaring malanghap, dumikit sa balat, at mailipat sa bibig kapag isinubo ang laruan.”

Taong 2017 pa nang Ipinagbawal sa ilalim ng Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)ang paggamit sa SCCPs nang walang pagpapaliban o exemption sa mga laruan. Isang pandaigdigang kasunduan ang Stockholm Convention kung saan nakapirma ang Pilipinas simula pa 2004. Obligasyon ng mga pamahalaang kabilang sa kasunduan na gumawa ng mga hakbang upang alisin, ipagbawal, at bawasan ang produksyon, paggamit at palitan sa pamilihan ng mga nakalistang POPs, kasama ang SCCPs, pati ang pagtitiyak sa stockpile at basura nito. Dahil malawak ang gamit ng industriya sa buong mundo sa kemikal na chlorinated paraffins, marapat lamang bigyang atensyon ito ng mga mambabatas at regulators.

Nananawagan ang BAN Toxics ng agarang aksyon dahil ang SCCPs at iba pang porma ng chlorinated paraffins ay nananatiling nakalista sa Philippine Inventory of Chemicals and Chemicals Substances (PICCS), na nangangahulugang patuloy itong ginagamit, minamanupaktura at inaangkat papasok sa bansa.

“Hinihimok namin ang pamahalaan na kagyat na harapin ang usaping ito, alisin o bawasan ang SCCPs at MCCPs, at bigyang prayoridad ang risk assessments sa buong klase ng chlorinated paraffins ayon sa itinatadhana ng Stockholm Convention. Mahalaga ang regulasyon, limitasyon, gradwal na phase-out o pagbabawal sa nasabing nakalalasong kemikal upang mapangalagaan ang kalusugan ng tao at ng ating kapaligiran,” ani Dizon.

Dagdag pang problema ang kawalan ng sapat at tamang labeling sa mga produkto lalo’t napakalawak ng gamit ng chlorinated paraffins sa pandaigdigang produksyon, ayon sa BAN Toxics. Diniinan ng NGO ang kahalagahan ng “transparency and traceability” sa mga materyales na ginagamit sa mga produktong plastik sa kabuuang value chain nito upang maging batayan ng matalinong pagdedesisyon.

“Napakahalaga ng transparency at traceability sa mga komposisyong kemikal na bumubuo sa mga materyales na gamit sa mga produktong plastik, gayundin ang pagbabahagi ng mga impormasyon sa kabuuan ng value chains. Magbibigay-daan ito sa wastong pagdedesisyon ng mga regulators, manufacturers, importers, retailers, consumer, at mga recyclers kung magpagtuunan ang usapin na ito,” dagdag ng grupo.

“Bilang isang pandaigdigang usapin, napapanahon na ang mga rekomendasyong nailahad ay maisama sa nagaganap na negosasyon para sa isang kasunduan hinggil sa plastics sa Nairobi, Kenya. Nagpupulong sa kasalukuyan ang Intergovernmental Negotiating Committee ng United Nations Environment Assembly (INC-3) hanggang sa Nobyembre 16. Ang civil society groups, kasama ang BAN Toxics, ay aktibong kalahok dito sa pamamagitan ng mismong pagdalo sa pagtitipon,” ayon sa grupo.

Nakikipag-ugnayan ang BAN Toxics sa Department of Environment and Natural Resources at sa Food and Drugs Administration upang ibahagi ang resulta ng pag-aaral, at himukin na iprayoritisa ang pagsiyasat sa mga laruang plastik na posibleng gawa sa nakakalasong chlorinated paraffins.
 

Shop ‘Till You POP at the World Bazaar Festival 2023!


Wazzup Pilipinas!?


The 23rd edition of the World Bazaar Festival is set to be the most exciting and diverse shopping experience this holiday season! Shoppers, fashionistas, and retail enthusiasts alike, get ready to step into a vibrant universe of shopping possibilities with over 500 retail booths, ranging from fashion and beauty to home decor and gourmet cuisine. The highly anticipated World Bazaar Festival 2024 offers an expansive array of products that cater to every taste and style of all generations. Join Woobie and shop til you pop with the latest trends and designs from top local and international brands.

Meet and greet your favorite Kapamilya celebrities and enjoy live entertainment, performances and interactive activities throughout the event. The World Bazaar Festival continues to be the longest Christmas charity bazaar in partnership with the Foundation Inc. Get your tickets now and don't miss out on our new and exciting activities and highlights this Holiday Season! Immerse yourself in the world of cosplay and strut your stuff on the runway at CosWalk: The Parade of Characters! Join us as we transform the World Trade Center to a much more colorful creative space with the help of local and international artists during Woobie’s ARTFEST Competitions. Get ready to meet the next boy group Icons only at The World Stage and experience the best of Korean pop culture with K-pop music and dance performances at the HALLYU Dance Competitions! Be astonished by the captivating performances of local Drag Queens at the POPDiva: Colors of pride and get ready to meet the first ever Woobie’s Drag Sensation. All these and more only at the biggest and grandest bazaar experience in the country!

Get ready to shop `til you pop this coming December 13-22, 2023 from 10AM to 9PM at the World Trade Center Metro Manila. World Bazaar Festival 2024 is set to be a shopper's paradise like no other, offering an unmatched shopping experience that caters to every whim and desire. We invite shoppers from all walks of life to join us in this remarkable holiday journey through the shopping universe. This event is organized by Worldbex Services International and for the benefit of ABS CBN Foundation Inc.

Get your tickets now via www.worldbazaarfestival.com

Follow our Socials

FB: https://www.facebook.com/worldbazaarfestival

IG: https://www.instagram.com/worldbazaarfestival

Tiktok:

Thursday, November 16, 2023

UP geologists sweep 2023 PRC Licensure Exam

Wazzup Pilipinas!?


We are pleased to announce that all topnotchers in the recently-held Geologists Licensure Exam are from our very own National Institute of Geological Sciences!

All ten topnotchers of the Philippine Regulation Commission’s (PRC’s) recently-conducted annual Geologists Licensure Exam are from the UP Diliman College of Science National Institute of Geological Sciences (UPD-CS NIGS).

Jerome Garcia Formaran aced the exam with a score of 84.70%, followed by Paulo Lim Realengo and Twinkle Caubalejo Kang at 83.80% and 82.00%, respectively. The rest of the top performers in the fourth to tenth spots were Gerard Vann Vincent Tacuyan Gomez (82.80%); Venus Aquino Tagle (82.70%); Aris Paolo Afable Castro (82.50%); Paul Joshua Paclibar Villora (82.40%); Sophia Therese Leonida Pamati-an (82.20%); Rio Angela Funakoshi Castro (81.80%); and Rose Valerie Aranda Pimentel (81.60%).


UPD-CS NIGS was also the overall top-performing school, with 48 of 52 examinees having passed the licensure exam—a passing rate of 92.31% for the Institute. In comparison, the total passing rate for all 351 examinees from across the country was 47.01%.

The PRC Geologists Licensure Exam was computer-based, and held online from November 13 to 15, 2023.

Pursuant to Republic Act 10166, also known as the Geology Profession Act of 2012, the PRC Geology Licensure is a requirement for any individual who wants to practice geology as a profession in the Philippines.

Advocate mothers urge government to prohibit banned toxic chemicals used in plastic toys, amid new evidence


Wazzup Pilipinas!?
“We unknowingly expose our children to plastic toys contaminated with toxic chemicals, which have been prohibited worldwide since 2017. Soft plastic toys like inflatable hopping horses, squeaky toy animals, shrilling chickens, rubber duckies, and dolls containing harmful chemicals called short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) remain unregulated in our local markets, posing a significant risk to our children’s health,” said Thony Dizon, Campaigner for Safe Toys for Kids of BAN Toxics.

BAN Toxics expresses serious concerns as recent evidence suggests the continued proliferation of plastic toys and consumer products tainted with chlorinated paraffin. A study by the International Pollutants Elimination Network (IPEN) reveals alarming levels of these toxins in toys from ten countries, including the Philippines. The toys were analyzed at an accredited laboratory in Prague, Czechia, highlighting the global nature of this issue.

The study found both SCCPs and medium-chain chlorinated paraffins (MCCPs) in toys from the country, known for their toxicity, persistence, and bioaccumulative nature. Despite the ban on SCCPs and the ongoing evaluation of MCCPs under the Stockholm Convention, these hazardous chemicals persist in various consumer products, endangering children and adults who come in daily contact with them.

Despite the global ban on SCCPs and the ongoing evaluation on MCCPs under the Stockholm Convention, these highly toxic chemicals persist in consumer products, including children’s toys, PVC curtains, kitchen hand blenders and electronic devices, clothing, and paintings. This is both shocking and alarming because when children play with such contaminated plastics, they are exposed daily to elevated concentrations of chlorinated paraffins. These toxic chemicals leach into dust and are inhaled, come into contact with the skin, and can be orally transferred when children mouth or chew on them.

SCCPs were prohibited in 2017 without exemptions for toys under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), a legally binding global treaty to which the Philippines has been a party since 2004. Governments that ratified the Convention are required to act on the elimination, restriction, and reduction of the production, use, and trade of the listed POPs chemicals, which include SCCPs, while ensuring environmentally sound management of POPs stockpiles and wastes. Some toys even surpass proposed health-protective levels, still under negotiation within the Convention. Chlorinated paraffins, widely used in industrial processes, demand immediate attention from policymakers and regulators.

BAN Toxics urges swift action, as SCCPs and various forms of chlorinated paraffin are listed under the Philippine Inventory of Chemicals and Chemicals Substances (PICCS), indicating their current use, manufacture, and importation into the country.

“We urge the government to address these issues, eliminate or reduce SCCPs and MCCPs, and prioritize risk assessments on the entire class of chlorinated paraffins following the Stockholm Convention. Regulation, limitation, gradual phase-out, or banning of these toxic substances are necessary to safeguard human health and the environment,” Dizon added.

The lack of adequate and proper labeling compounds the problem, according to BAN Toxics, considering chlorinated paraffin’s widespread global production. It emphasizes the importance of transparency and traceability in plastic product materials to enable informed decision-making throughout the product value chain.

“Transparency and traceability for the chemical composition of materials in plastic products and sharing of disclosed information throughout the value chains is of paramount importance. Regulators, manufacturers, importers, retailers, consumers, and recyclers can make informed decisions if these challenges are properly addressed,” said BAN Toxics.

“As these issues are of global significance, it is timely that our recommendations are incorporated into the ongoing negotiations for a global plastics treaty in Nairobi, where the intergovernmental negotiating committee of the United Nations Environment Assembly (INC-3) meets until the 16th of November. Civil society, including BAN Toxics, actively advocate for these measures by participating in person during the treaty negotiation,” the group added.

The group said it will engage with the Department of Environment and Natural Resources and the Food and Drugs Administration, sharing IPEN's study and urging them to prioritize plastic toys potentially containing toxic chlorinated paraffins for prompt consideration.

10 reasons why cruising is better than an all-inclusive resort


Wazzup Pilipinas!?(and why you should book your cruise trip this Black Friday!)


From now till 21 November 2023, Norwegian Cruise Line is having its Black Friday sale, with 50% off on all cruises + free at sea promotion!*

At first glance, all-inclusive resorts seem to have it all: food, drinks, entertainment, shopping, spa services, and a beautiful destination. However, on a cruise vacation with NCL, you get all of this and much more.

Have you heard the phrase, “Variety is the spice of life”? Well, variety is the spice of the cruising life, for sure! Cruises offer more variety, which leads to a better overall value and experience.With further inspection and review of the list below, you'll understand why cruising can be better than an all-inclusive resort vacation.1. You get to explore multiple destinations for no additional cost while cruising. At an all-inclusive resort, you only get to experience one destination unless you want to add more expense and travel time. That means you'll be waking up to the same view every day, whereas you'll have a new gorgeous backdrop every morning on a Norwegian cruise. And, the best part - you only have to pack and unpack once!


2. On a cruise, you have more options for things to do. Norwegian cruises offer trivia, bowling, raffles, and art auctions, for starters. If you want to keep a regular workout routine, explore the fitness centre, relax with a much-needed spa treatment, or go shopping right on board. Depending on the itinerary, you may also have destination-themed activities, talks, and more.
3. You will have better entertainment on a cruise vacation. From Broadway-style singing and dancing shows to comedians and everything in between, there is no room for boredom aboard a cruise with Norwegian!


4. Cruise prices, without excursions or extras, are generally lower than all-inclusive resort prices. Plus, with Norwegian's Free at Sea, you can enjoy an unlimited open bar! Comparing room and board, food, drinks, and entertainment, cruising wins out in my book. For example, did you know that you can cruise to Hawaii with Norwegian for half the price of an all-inclusive resort vacation?5. On a cruise ship, you have a bigger variety of food choices. While an all-inclusive resort will have one or two restaurants on-site, a Norwegian Cruise offers many dining options, including a mixture of buffets, specialty restaurants, and main dining rooms. Plus, you have the option of enjoying lots of delicious local culinary specialties in every port you visit.


6. Cruise ships are family-friendly and have amenities for kids as well, such as a race car track like on Norwegian Joy and Norwegian Bliss, or ziplining and rock climbing aboard the Norwegian Breakaway. Aboard the newer Norwegian Encore, you'll find a racetrack at sea, a kids' aqua park, and a Splash Academy, all of which are sure to entertain your kids every day. Whether you have younger kids or teenagers, there's something for everyone on a Norwegian cruise vacation.


7. Cruise ships have casinos! The vast majority of all-inclusive resorts do not. You'll find table games and slot machines. Look for special events, promotions, and tournaments too. And for the icing on the cake, Norwegian has the best casinos at sea!


8. While cruising, you have the option to completely disconnect. If you're staying at a resort on dry land, you will tend to do your normal routine of checking emails and responding to messages. If you're on a cruise ship in the middle of the ocean, you can completely disconnect if you desire to. If you do need to check your work email or get a message at home, Norwegian offers Internet Packages so you can connect as often as you'd like.


9. Norwegian Cruise Line has some completely unique experiences that you won't find at an all-inclusive. The Skyy® Vodka Ice Bar is a one-of-a-kind bar where everything is made from ice. On a Norwegian cruise, if you're a thrill-seeker, you're sure to find your way on the top deck, whether you're zooming across hairpin turns on our race tracks at sea, or chasing a win on our open-air laser tag course. These are the types of things you wouldn't necessarily be able to do at an all-inclusive resort and are what sets cruising apart from other vacations.


10. When you choose Norwegian, you'll also have the opportunity to experience a whole new class of ships. With the introduction of Prima Class, you have even more amenities that surpass an all-inclusive resort. Enjoy greater wide open spaces, outdoor dining, infinity pools, gorgeous observation lounges, a three-story racetrack, and more. Book a Prima Class cruise on Norwegian Prima or Norwegian Viva.

This e-mail and any accompanying attachments may contain confidential information meant only for the intended recipient. If you are not the intended recipient or have otherwise received this e-mail in error, please promptly notify the sender by return email and delete all copies of this transmission.

Travеl Scams: Protеction Against Frauds and thе Rolе of KYC Vеrification


Wazzup Pilipinas!?


Travеl scams includе thе tеchniquеs for making monеy by dеcеptivе, dishonеst mеans. Lеarn how KYC authеntication plays a vital role in protеcting against various frauds.

Fraudstеrs and scammеrs arе particularly targеting thе travеl industry bеcausе of thе massivе quantity of onlinе transactions. KYC procеdurеs hеlps travеl agеnciеs in validating thе purchasеr’s identity and dеtеct any suspicious behavior during thе onboarding of passеngеrs. Travеlling еxpеriеncе may additionally involve visiting agеnciеs еxposеd to various forms of scams. KYC authеntication insidе thе travеling industry еntails gathеring non-public facts and vеrifying filеs for thе usagе of thе documеnt authеntication systеm onlinе. This article will discovеr travеl scams, thе importancе of Know Your Customеr,thе rolе of documеnt vеrification in prеvеnting various frauds, and onlinе scams.


What arе Travеl Scams?

Travеl scams come in many forms, and hackеrs arе constantly dеvising nеw approach to trick thе passеngеrs. Common travel scams include:


Fakе Travеl Agеnciеs

Fraudstеrs crеatе fakе tourism agеnciеs or travеl wеbsitеs that offеr attractivе dеals or discounts. Thе scammеrs disappеar oncе thе passеngеrs pay thе chargеs, leaving thе customеr without thе rеsеrvation and no rights to rеfund it.


Fakе Vacation Rеntals

Impostеrs promotе fakе holiday rеntals on popular wеbsitеs and еnticе travеlеrs with low cost and appеaling scrееnshots. After paying, thе victim arrivеs at thеir vacation spot to discovеr that thе apartmеnt bеlongings do not еxist or thеy havе bееn scammеd.


Airport Scams

Thеsе scams frеquеntly contain taxi drivеrs, unauthorizеd baggagе handlеrs or. individuals posing as officеrs. Thеy may additionally ovеrchargе for transport, stеal bags or trick passеngеrs into paying unnеcеssary еxpеnsеs.


KYC Vеrification Procеss in Travеl Industry

KYC vеrification is a vital systеm that еvеry corporation, along with travеl agеnciеs and rеsеrving structurеs, implеmеnt to confirm thе idеntity of thеir customеrs. It includеs gathеring and vеrifying customеr facts to еnsurе compliancе with rеgulatory rеquirеmеnt and prеvеnt fraud and monеtary crimеs. Thеrе arе cеrtain KYC documеnts rеquirеd for vеrification rеgarding travеling. Thе following documеnts arе as follows:


Passport

A lеgal passport is a vital document for thе global journey, sеrving as a proof of identity and citizеnship. Thе authoritiеs rеquirе pеrmission to еntеr ovеrsеas countriеs and makе surе of thе prison popularity of visitor.


Visa

Dеpеnding on thе vacation's spot, travеling may additionally nееd to acquirе a visa the grants thеm pеrmission to go into and livе in a forеign country for a cеrtain timе framе.

Visas arе normally issuеd with thе aid of thе country’s government and vary depending on thе purpose and length of thе visit.


Drivеr’s Licеnsе

A drivеr’s license is a broadly well-known form of idеntification that is oftеn rеquirеd for domеstic flights or rеnting a car. It confirms thе passеngеr’s potential to drivе a motor automobilе and sеrvе as additional еvidеncе of idеntification.


National ID

In a fеw countriеs, an issuеd ID via govеrnmеnt on a passеngеr’s addrеss may bе considеrеd a lеgal ID. It usually incorporatеs an individual’s non-public records and can be used for domеstic flights or as an alternative to a passport in certain situations.


Bеnеfits of KYC Vеrification procеss


KYC vеrification prеsеnts sеvеral bеnеfits which arе as follows:


Improvеd Sеcurity

By vеrifying thе idеntification of cliеnts, corporations can rеducе thе hazards of frauds and guard thеmsеlvеs and thеir customеrs from monеtary lossеs.


Fraud Prеvеntion

KYC vеrification facilitatеs idеntifying and flagging suspicious bеhavior including stopping spammеrs from using stolеn idеntitiеs or conducting unlawful flight booking sеrvicеs.


Rеgulatory Compliancе

KYC vеrification guarantееd compliancе with anti monеy laundеring and countеr tеrrorist financing policiеs. It hеlp agеnciеs in kееping obvious and trustworthy rеlationship with rеgulatory authoritiеs.


Documеnt Vеrification In Travеl Industry

Documеnt vеrification is an еssеntial part of KYC vеrification. It involvеs vеrifying thе authеnticity and validity of numеrous consumеr documеnts during thе onboarding mеthod.


Stеp1: Idеntity Vеrification

Documеnt authеntication procеssеs vеrify thе idеntity filеs of customеrs including passport, driving licеnsе or country wisе ID playing cards that hеlp in facilitating thе usеr’s booking journеy by idеntifying who thеy arе saying thеy arе by rеducing thе risk of idеntity robbеry or fraud.


Stеp 2: Booking Confirmation

Documеnt vеrification may bе usеd to cross-rеfеrеncе a passеngеr’s booking dеtails, which includе flight or hotеl rеsеrvations to еnsurе thе accuracy and lеgitimacy of thе booking.


Stеp 3: Fraud Dеtеction

Documеnt vеrification hеlp discovеr documеnt forgеry or altеrеd filеs by gеnеrating alеrts to potеntial try or any sort of unauthorizеd accеss to travеl sеrvicеs.


Kеy Takеaways

Travеl scams arе a rеal risk in thе travеling industry. Howеvеr, by undеrstanding thе common scams and taking prеcautions, passеngеrs can guard thеmsеlvеs from frauds.

KYC vеrification includеs documеnt authеntication that plays a crucial rolе in prеvеnting travеl frauds by еnsuring thе authеnticating of travеlеr’s idеntitiеs and travеl bookings.

By staying vigilant, travеl sеrvicе providеrs can vеrify and prеvеnt accuratе KYC document procеssеs.

Young storytellers promote sustainnovation thru documentary films


Wazzup Pilipinas!?People of all ages have the power to join all sorts of movements that aim to forward sustainable actions and challenge existing works that go against sustainability. But the youth of today seem to understand better than anyone the urgent need to advocate for it, and, more importantly, to act towards it.

This is what the Filipino youth have proven as many of them joined the 7th Indie-Siyensya Filmmaking Competition, courtesy of the Department of Science and Technology-Science Education Institute (DOST-SEI).

Anchored on the theme, “Sustainnovation: Harnessing Science and Technology towards a Greener Community,” this year’s Indie-Siyensya Filmmaking Competition sought to gather stories that champion green technologies and their impact on biodiversity - highlighting the value of three vital concepts: innovation, entrepreneurship, and sustainability.

Guided by this theme, the documentary film entries captured diverse sustainnovation stories of Filipino businesses, most of which were startup companies, that mainly forward the effective use of innovative strategies to improve their works and advance sustainability.

Among the topics covered were sustainable solutions to farming and crop cultivation, fish production and livelihood, power generation, water supply and conservation, plastic recycling, and waste management.

Besting a great number of film entries that feature stories of innovation, sustainability, and entrepreneurship, 10 short documentaries emerged to become the top finalists of the competition, as screened by the Indie-Siyensya board of judges composed of esteemed filmmakers and science experts.


Below are the finalists for the Youth and Open Categories:


Youth Category:

Anigham – Jerick Marc Laurence C. Grimaldo (Hello Team Production/ Quezon Science High School)


Plugged in for Progress: The Power 4 All Mission – Dominicq Emanuelle B. Peña (Power 4 All/ Mapua University)


Ruta – James Mark D. Caponpon (Alukkana Productions/ Las Pinas City National Science High School)


Semilya – John Marck B. Palpal-Latoc (Rizal National Science High School)


3Cs Coconut: Cultivation and Culture – Carlos Miguel P. Enriquez (Luis Palad Integrated High School)


Open Category:

Biyaya Mula Sa Abo – Marvin C. Gabas (KnightVision Multimedia Production)


Kakasa ba? – Val Allen U. Eltagonde (Aghamulat Productions, Ateneo de Manila University)


Out of Sight Out of Mind – Nathan M. Gumba (Ankelbiter Prod)


Re/F/use (Refused to Reuse) - Leighton D. Angcan (LA Films)


Sagbot sa Dagat – Frankie James Balos (Dalumat Productions)

The documentary films were assessed according to the following criteria: a) scientific content, which refers to the accuracy, veracity, and significance of the film’s topic, and its adherence to the theme; b) execution of idea, which refers to the way the film’s key message was communicated; and c) the use of film techniques, which refers to the film’s visual design, writing/story, and sound.

Taking off as part of the 2023 National Science, Technology, and Innovation Week (NSTIW) celebration, the shortlisted films will premiere from November 22 to 26, 2023 at the Cinematheque Centre Iloilo.

The films will also be screened simultaneously at other Cinematheque Centres nationwide such as in Manila, Davao, Nabunturan, and Negros. The free screening is made possible in partnership with the Film Development Council of the Philippines (FDCP).

For the second time in a row, Indie-Siyensya will also be available on JuanFlix from November 27 to December 1, 2023. JuanFlix, formerly known as the FDCP channel, is an online streaming platform that feature classic Filipino films and special selections from recently conducted local film festivals.

Viewers must register at juanflix.com.ph to watch the entries for free. They will also have the chance to vote for their favorite films on the said platform.

Indie-Siyensya is one of the first science filmmaking competitions in the Philippines, pioneered by DOST-SEI to promote science and technology culture among the youth using film as a medium. It has two categories – the Youth Category for high school, tertiary school, and out-of-school youth aged 13-18 and the Open Category for college students, teachers, and S&T professionals at least 19 years old.

This year, winners for both categories will receive Php 200,000 for the Best Film, Php 150,000 for the 2nd Place, and Php 100,000 for the 3rd Place. The Awarding Ceremony is scheduled on December 12 at the Philippine International Convention Center (PICC) in Pasay City.

“For the past six years, Indie-Siyensya has nurtured the youth’s passion to tell stories, create documentary films, and join science festivals that seek to inform and educate the public about certain issues of society. And with this, we hope that they will remain to see films as a product of careful scientific research, a potent tool needed to solve the current and future needs of our communities,” said DOST-SEI Director Dr. Josette Biyo.


Philippines Has World’s Largest Bats


Wazzup Pilipinas!?Here is a fresh story about the world's largest bat species, which is found only in the Philippines.

Did you know that the largest bat of all is found only in the Philippines? Planet Earth has 1400 known bat species and the Golden-crowned Flying Fox (Acerodon jubatus) earns the top spot for size and weight. Known locally as kabog, it is endemic or found nowhere else but in the Philippines.

Strikingly patterned with a golden cap, reddish fur and chocolate-brown wings, adults weigh over a kilogram and can boast of a wingspan nearly two meters across – longer than most people are tall.
“The Philippines has 79 recorded bat species, half of them endemic,” explains Dr. Mariano Roy Duya of the University of the Philippines Institute of Biology (UPIB). North America, with a land area that is 66 times larger – has but 45. We have an incredible diversity of bats since each of our 7100 islands is geographically unique. And of course, we have the largest bat of all.”

Once widespread throughout undisturbed lowland forests across the country, hunting and deforestation – particularly from slash-and-burn upland farming or kaingin – have whittled down bat populations.

Dumaguete-based filmmaker Rhiyad Maturan and I were recently invited by the Energy Development Corporation (EDC) to film a thriving kabog colony inside the Bacon-Manito Geothermal Project, a heavily forested geothermal reservation nestled between the provinces of Albay and Sorsogon on the island of Luzon. Though the area is now verdant and alive, it wasn’t always so.


“Believe it or not, that entire mountain range was once logged-over,” says Ed Jimenez, corporate relations head for EDC’s Bacon-Manito Geothermal Project, pointing at well-forested hills nearby. “The only trees left were the ones loggers ignored. To bring the mountains back to life, we worked with the local communities to help reforest this area while providing them with an alternative source of income. Decades later, the organizations we helped form, like the Alliance of Bacman Farmer’s Association Inc. Agriculture Cooperative (formerly ALBAFAI) and the Bacman Host Community Multi-purpose Cooperative (BMPC), have become some of our most passionate champions. Even the grandchildren of the original members are helping us plant trees, promote community-based conservation and protect these forests.”
Aside from bats, Bicol’s forests also shelter wild deer, pigs, monkeys and birds – most of which were driven to remote areas by decades of hunting and forest loss.

“I learned to shoot kabog with an airgun when I was still a kid,” recalls Joseph ‘Doy’ Gabion, a former bat hunter. “Bats are easy to hunt by day because they hang upside down from their roosts. When the roosts were eventually protected by EDC and its conservation partners, we hunters had to wait until the bats flew out to their feeding grounds. Back in the 1990s, my uncle and I would wait for them to pass to be able to catch two or three bats a night. Kabog meat has a slightly woody taste.” Doy has since stopped hunting and now volunteers with the Armed Forces of the Philippines’ CAFGU Active Auxiliary Unit II to help protect the very animals he once hunted.

The kabog colony moves from one area to another within the Bacman reservation and we chanced upon them roosting on a grove of pine-like Agoho (Casuarina spp.) trees. “We have about 700 kabog individuals here now, our flagship fauna species for this site,” explains Forester Neil Miras, EDC Bacman’s watershed management officer.Representing iconic wildlife found in its geothermal, solar and wind sites, EDC’s Flagship Species Initiative (FSI) aims to popularize some of the nation’s lesser-known forest denizens. The eight other flagship species include the Philippine Warty Pig (Sus philippensis), Visayan Hornbill (Penelopides panini), Apo Myna (Goodfellowia miranda), plus native trees like Mapilig (Xanthostemon bracteatus), Katmon Bayani (Dillenia megalantha), Red Lauan (Shorea negrosensis), Almaciga (Agathis philippinensis) and Igem-dagat (Podocarpus costalis). EDC has been planting native trees across the country since the 1980s.

“Though millions of trees have been planted under the BINHI Program, we should still recognize the importance and effectiveness of natural seed dispersion – either by the wind, water or by local wildlife,” explains Forester Abegail Gatdula, EDC-FSI project manager. “Flying animals like birds and bats eat the fruits of various forest trees and disperse them far and wide within life-giving guano bombs, giving the seeds a vital headstart.”

Though not as popular as the Tamaraw or Philippine Eagle, the kabog has been quietly doing its part to make the Philippines greener. “Think of them as the ‘silent seed planters’ of nature. We never pay them but they keep working for our world,” concludes Jean Dayap, Municipal Environment and Natural Resources Officer (MENRO) of Manito in Albay.

So tonight, please look up at the night sky to thank our uncelebrated wildlife heroes, quietly working the night shift to make the Philippines a little greener – one guano bomb at a time.

Watch our Golden-crowned Flying Fox documentary HERE.


Written by Gregg Yan

Pulp Studios Triumphs with a Triple-Event Promo Weekend for First Movie “Ma'am Chief”


Wazzup Pilipinas!?


Pulp Studios has marked a triumphant launch for their debut movie, "Ma'am Chief," with a series of spectacular events that captivated audiences and celebrated the essence of Filipino and Korean cultural fusion.


Ma'am Chief Media Fest at Hilton Manila (November 10)

The glitzy Hilton Manila served as the backdrop for the star-studded Ma'am Chief Media Fest on Friday, November 10. The event kicked off at 3:00 PM and unfolded into a cinematic spectacle that left attendees buzzing with excitement. With food and free flowing cocktails being served to the attendees, the energy of the event started off on a high note.

The talented cast, led by Melai Cantiveros-Francisco along with Bernadette Allyson-Estrada, Sela Guia, Enzo Almario, Manel Sevidal, Dustine Mayores, Moon Kyung, Gabrielle Choi, and Do Ji Han, brought up the anticipation for the movie as they shared their enthusiasm about the project. They also shared a lot of their behind-the-scenes stories during shooting and let the attendees in on how much they enjoyed doing the movie which they also wanted to reflect in the film.

An informational yet entertaining Q&A session followed, delving into the intricacies of the movie, its cultural fusion, and the experiences of the diverse cast. The synergy between Korean and Filipino cultures became evident, showcasing the film's commitment to inclusivity and diversity. Right after, the Variety Voize graced the stage with two captivating song performances, adding musical delight to the event.

Ayala Malls Glorietta Extravaganza (November 11)

On Saturday, November 11, the activity center of Ayala Malls Glorietta transformed into a fan-filled haven as the "Ma'am Chief" cast tool center stage. The crowd was treated to a stellar performance by Rolling Quartz, elevating the excitement to new heights.

The main cast engaged with fans through games, photo opportunities, and warm greetings, creating unforgettable moments of connection.

Premiere Night at SM Megamall Cinema 8 (November 11)

The grand finale of the promo weekend unfolded at SM Megamall Cinema 8 with the Premiere Night that left the audience in stitches and filled with unexpected kilig. Coming straight from making time to engage with their fans, the cast made their way to SM Megamall.

It was a star studded event as high-level executives including Happee Sy-Go (Pulp Live World COO), Direk Lauren Dyogi and A-List celebrities like Kim Chiu, Ria Atayde, Yael Yuzon, Darren Espanto, Fumiya Watanabe, Yamyam Gucong, and Ogie Diaz all graced the event to show their support for the movie.

Upon seeing the well-attended premiere, Pulp Live World CEO, Vernon Go, shared his heartfelt appreciation for the film, adding a touch of sincerity to the night.

The cinema echoed with laughter and good vibes as "Ma'am Chief" unveiled its light-hearted narrative, perfect for family and friends bonding. The "Ma'am Chief" Premiere Night concluded with an audience leaving the cinema with happy hearts, setting the stage for the film's anticipated success.

Pulp Studios has not only introduced a groundbreaking film but has also left an indelible mark on the hearts of fans, solidifying their place in the Philippine entertainment scene.

"Ma'am Chief" is set to be a cinematic experience that will bridge cultures and capture the essence of joyful storytelling.

Ma’am Chief: Shakedown in Seoul is now showing in cinemas nationwide. Run fast at the nearest cinema to you!

Wednesday, November 15, 2023

Dogs in Philippine history featured in PHLPost Stamps


Wazzup Pilipinas!?
The Philippine Postal Corporation (PHLPost) launched new stamps and souvenir sheet featuring “dogs from Philippine history” in line with the celebration of 256th founding anniversary of the postal service and national stamp collecting month (NSCM) held at the Music Hall, SM Mall of Asia in Pasay City on November 14, 2023.

Chairman Victorino Manalo of the National Commission for Culture and the Arts (NCCA), Postmaster General Luis Carlos, Director Cristina Caringal, Member, PHLPost Board of Directors, Ms. Hannah Carinna T. Sy, Assistant Vice President, Special Events, SM Supermalls, Dr. Francis Navarro, President, Philippine Historical Association and Book Author Ian Christopher B. Alfonso unveiled the historic dog stamps.

The “Dogs in Philippine History Special Stamps'' was inspired by the book “Dogs in Philippine History”, authored by Ian Christopher B. Alfonso. PHLPost’s have utilized the book in designing these beautiful stamps which are expected to be appreciated by Dog and History lovers.

“The stamps awaken our understanding and treatment of dogs as it unfolds with the history of our country”, Postmaster General Luis Carlos said.

The following were the featured historic dogs:

1. Usman - one of the notable pets of young Jose Rizal in Calamba, Laguna.

2. Moltke and Bravo - the Dalmatians of hero Marcelo “Plaridel” H. del Pilar in Bulacan, Bulacan.

3. Like Hatchiko of Japan, Tigre faithfully followed his master, Don Tiburcio Hilario, to the latter’s tomb in Bacolor Catholic Cemetery in Pampanga.

4. Castelar - a small Aspin in Tacloban, caught the attention of an American soldier, William Baker, during the Philippine-American War.

5. Torpe - a noted Aspin of Don Tranquilino Ruiz, led the Cebuano migrants to Glan, Cotabato (now part of the Sarangani Province) in 1914.

6. A female Yorkshire Terrier, Smoky was adopted by an American soldier William Wynne, in New Guinea in 1944. The two joined the Liberation forces in January 1945 and landed in Lingayen, Pangasinan.

7. Saver, a bright, iconic Aspin who figured in television and films from the 1990s to the early 2000s. A “Wander Dog” that elevated the dignity of the Aspins. He was previously featured in the souvenir sheet of the 2010 Dogs of the World stamps of PHLPost.

8. Lastly, Kabang, a rescued female Aspin-crossed German Shepherd, reportedly saved two kids in Zamboanga City from a vehicular accident in 2011, resulting in the loss of her snout.

“These historic dogs have left their paw prints on different chapters of our history. Their stories are a testament to the deep connection between humans and dogs, showcasing bravery and loyalty and the unique roles these furry friends have played in our lives”, Carlos said.

According to PMG Carlos,” the "Philippine Historic Dogs" collection will be a source of joy for stamp collectors and a reminder of the enduring love and connection between humans and dogs”.

He added, “These brave and loyal dogs featured in the stamps give us a wider view and understanding of our history and culture, and in fostering love and care for animals, especially dogs which are considered “man’s best friend”.

Which Fishing Spots Should Be On Your Bucket List?


Wazzup Pilipinas!?


The world presents an excellent playground for anglers and fishing addicts. These fishing spots are home to many kinds of life within the waters waiting for you to explore. There are destinations with fishing spots you should get on your list when trophy hunting, yearning for pristine and distant places, or looking for an extraordinary adventure.

These destinations are good spots for fishing because they have lots to offer, like convenience, accessibility, and immense opportunities for catching large quantities of fish. Go around these places to find a place that will suit your fishing adventure well.

1. Tweed River, Gold Coast

It is undeniable that Tweed River in Gold Coast is one of the best fishing spots to include on a bucket list. This region boasts many fish species like salmon, trout, and more. It is a haven for saltwater and freshwater anglers.

The breathtaking landscapes offer a stunning backdrop to fishing adventures. It provides an exemplary chance to enjoy the view while on the expedition. The scenery alone is worth the visit if not for fishing opportunities.

You can hunt for varieties of fish on Tweed River, like mangrove jack, flathead, and whiting. You can utilize techniques like lure casting or bait fishing. Weather forecasts and tide charts are effective as harsh weather may disrupt a day’s fishing experience.

A fishing charter is critical to newbies or foreigners. Experienced local guides can be handy in giving tips on where to go fishing. Adequate preparation and guidance will help you enjoy the experience at Tweed River on the Gold Coast.


2. Alaska, USA

Alaska waters teem with many fish species, like char, halibut, and king salmon. It makes it an excellent location to include in a fishing bucket list. More interestingly, you can take a fly-fishing trip or engage in sport fishing in bustling towns like Homer.

Witnessing the annual salmon runs in this place offers an out-of-this-world experience. The river usually turn into shimmering red and silver as salmon make their way upstream to spawn. Engaging with skilled fishing guides who know the waters well can also heighten the experience as they show you all the spots to watch this marvel.

Alaska offers the opportunity to fish in remote locations and connect with nature. It is an appealing incentive, especially for anglers looking to escape the hustle and bustle of city life. There is nothing better than fishing while getting to appreciate your surroundings.

Everyone can enjoy different fishing experiences. There is ice fishing during the winter and salmon run during the summer. Alaska provides an unmatched experience that combines stunning natural beauty and exceptional angling opportunities. It is an adventure that should be on every angling bucket list.


3. Costa Rica

Costa Rica is another top-ranking fishing spot that should be on a bucket list. This location is a hub for anyone seeking exceptional sportfishing experiences. There are many reasons why Costa Rica stands out.

Costa Rica’s Caribbean and Pacific coasts offer many fishing opportunities. It is an opportunity to catch various gamefish like sailfish, snapper, roosterfish, and more. It is a paradise for offshore and inshore fishing. Most of these species are never easy to find in other destinations, making Costa Rica a more suitable fishing location.

Costa Rica’s diverse ecosystems entail active volcanoes, lush rainforests, and exemplary beaches. That makes a stunning backdrop during fishing adventures, combining fishing with wildlife viewing and eco-tourism. The country also has many charters and lodges, so you never worry about accessibility.

Undeniably, Costa Rica deserves its flowers as one of the best spots for game fishing. It is a must-go destination with diverse ecosystems, natural beauty, and a vibrant culture. Costa Rica’s waters provide a memorable fishing expedition for anyone seeking the thrill of it.


4. New Zealand

New Zealand is among the many fishing places to include on a bucket list. This ideal spot presents many opportunities to indulge in game fishing. There are various reasons why this country boasts the best fishing spots.

The country is known for its freshwater fishing, especially for rainbow and brown trout. The South Islands, particularly, boast some of the best-trout fishing in its lakes and rivers. It is possible to indulge in trout fishing if that is what you prefer when seeking ideal fishing spots.

In addition to this, New Zealand offers various fishing environments. These come with unique charm and challenges, so it is vital to research before embarking on your adventure. Whether fishing in a lake, river, or backcountry fishing, you can find a suitable environment based on your preferences.

New Zealand’s world-class trout fishing, stunning landscapes, and solid commitment toward conservation efforts make it a must-visit fishing location. This country gives many fishing opportunities for trout, salmon, and even saltwater species along its extensive coastline. Whether a seasoned angler or a beginner, New Zealand promises an exciting fishing destination for anyone.


Summing Up

Fishing is a striking and profitable hobby that anyone can venture into. These angling spots open the doors for an exciting and enriching fishing experience. Additionally, you get to meet other adventurers from around the world with similar interests and learn about new cultures.

CompTIA Certification for Career Advancement


Wazzup Pilipinas!?


Professionals looking to progress their careers in today's environment of rapid technological change find themselves at a crossroads of information and possibility.

CompTIA, the most prominent IT certification body, is a guiding light in this context. Join me as I dig into the realm of CompTIA Certification and explain how they may serve as game-changing stepping stones on your path to professional greatness.


Table of Contents

● The Power of CompTIA Certification

● The CompTIA Certification Portfolio

● Advancing Your Career with CompTIA

● Conclusion


The Power of CompTIA Certification

Here we explore the power of CompTIA Certification and how it can be helpful to elevate your career:


Navigating the IT Landscape

A CompTIA certification is like a map in the wide landscape of IT, helping people navigate the nuances of certain fields. These certifications point the way to specialized knowledge in the IT industry, whether in networking with CompTIA Network+, securing sensitive data with CompTIA Security+, or understanding the fundamentals of IT operations with CompTIA IT Fundamentals (ITF+).


Employer Recognition

Obtaining a certification from CompTIA is like having a worldwide seal of approval from potential employers. Many employers highly seek CompTIA certifications since they demonstrate an applicant's dedication to professional growth and knowledge of current best practices practices. Having CompTIA on your resume might help you stand out from the crowd in a crowded employment market.


The CompTIA Certification Portfolio


Let's dive into the CompTIA Certification Portfolio:


CompTIA A+: The Foundation of IT Skills

The CompTIA A+ certification is generally the first step in the IT industry. This certification verifies basic abilities in IT management and technical assistance. A cornerstone for people entering the IT sector, it covers fundamentals, including hardware, networking, mobile devices, and troubleshooting.


CompTIA Network+: Navigating the Networks

The CompTIA Network+ certification is widely recognized as the standard for professionals focusing on networking. It discusses every networking facet, from planning to executing to maintaining and troubleshooting. This qualification may help you get into a wide variety of fields, including the rapidly growing field of network administration.


CompTIA Security+: Safeguarding the Digital Landscape

CompTIA Security+ is a strong defense against online dangers in an age when cybersecurity is crucial. This credential gives people the skills and knowledge necessary to protect computer networks. The CompTIA Security+ certification puts you ahead of the curve when defending against cyber attacks.


CompTIA IT Fundamentals (ITF+): The Gateway Certification

CompTIA ITF+ is an introduction to IT fundamentals designed for non-IT professionals.

Hardware, software, networking, and even the fundamentals of cyber security are all included. If you're thinking about a career in IT or just want to learn more about computers, this certification is a great place to begin.


Advancing Your Career with CompTIA

Here we dive into details about advancing your career with CompTIA:


Career Flexibility

With a CompTIA credential, IT workers can switch gears and focus on various IT-related fields. Whether your interest is in hardware, networking, cybersecurity, or IT operations ,CompTIA can help you chart a course for professional development. This adaptability is invaluable in a field that places a premium on a wide range of skills.


Continuous Learning and Renewal

Since the IT industry is always evolving, CompTIA stresses the need for lifelong education. Professionals who have earned a CompTIA certification are expected to keep up with the newest developments in their field by renewing their credentials regularly. This dedication to learning has favorable connotations for both the person and the company that values current knowledge and skills.

Mastering the content is only part of the equation when pursuing CompTIA certifications. Discover effective strategies to navigate exams successfully and ensure that your hard work translates into tangible results. From study plans to exam-day tactics, this section unveils the keys to conquering CompTIA exams with confidence.


Conclusion

Source:

https://www.pexels.com/photo/a-couple-carrying-a-girl-holding-an-adoption-certificate-8205087/

CompTIA certifications are crucial in a world where IT professionals lead the digital revolution. CompTIA certification is more than a means to an end; it's a long-term investment in your professional success, a symbol of your commitment to excellence, and a gateway to exciting new opportunities in the ever-evolving field of information technology.

Tuesday, November 14, 2023

“Love Bohol,” but make it Science

Wazzup Pilipinas!?Best known for its enigmatic dome-like chocolate hills that change color with the seasons; its pristine white-sand beaches, heavenly waterfalls, freshwater springs, rivers, and mangrove orchards that show the sensational and vibrant marine life, not to mention also the fresh air and clear skies that envelop the whole island – Bohol is truly one of the best places to visit in the Philippines and, definitely, one of the rightful places to learn science.

With its abundance of natural wonders, the echoes of science resound in Bohol, which explains exactly why it is a perfect destination for travelers that want the best of both worlds: relaxation and science adventure.

However, while its offering of breathtaking spots for leisure buffs and adrenaline junkies is already an open secret, many are oblivious of how the province can also be a perfect island destination for science explorers and enthusiasts – a fact that remains a mystery to many visitors of the island, and even to their own natives.

Hence, for the very first time, the Department of Science and Technology - Science Education Institute (DOST-SEI) brought three of its flagship science promotional programs to the island province, immersing hundreds of young Boholanos to an enriching and fun-filled science adventure.

First is the Climate Science Youth Camp, which seeks to promote oceanography and meteorology as a field of study and as a career for the new generation. Letting the students experience science by appreciating and interacting with nature, this project forwards that the knowledge and exposure to the various concepts in environmental science and their applications can help the youth understand the dynamics of the ocean and the atmosphere and infer the effects of climate change to earth systems.

In this camp, scientists and researchers are gathered to give students and teachers a close-up glimpse at nature and provide them with first-hand training on how to take care of the environment.

Meanwhile, the nuLab: STEM in Motion, is a mobile interactive learning facility that features exciting hands-on learning through fun and easy science activities. It has served hundreds of Filipino students from several municipalities nationwide, traveling into different provinces across the country to teach various modules in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Equipped with a huge interactive board, individual monitor for students, laboratory-grade equipment, wireless sensors, and more, nuLab offers a modern mobile learning environment that can help pique students’ interest in the sciences.

Driving both these science promotion initiatives is the project dubbed “#Push4Science: Maging DOST Scholar Ka”, which engages municipalities without S&T Scholars through a massive communication campaign that promote the DOST-SEI Undergraduate S&T Scholarships and inspire students to take up STEM courses in the college level.

Finally, after many years of conducting these science programs in various areas of Luzon and Mindanao, the DOST-SEI has now brought the science adventure to the breathtaking province of Bohol.

For a couple of weeks, Bohol had been both a home and a learning ground, a place where many young Boholanos had the chance to discover science and connect to the world around them, together with the company of some of the country’s brilliant and astounding scientist-facilitators and science advocates.

And the Institute hopes that that the young souls whom they have helped learn in this province can later take on the challenge in imparting their newfound knowledge, as well as in helping bring out in the future generations the joy and excitement of learning science.

There is this quote by Marcel Proust, “the real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.”

The DOST-SEI encourages these young Boholanos to never stop becoming the voyagers of the unknown, explorers of new lands, and speakers of the scientific truth.

Truly, their home province had given them an experience that was so unique and satisfying. They have learned there. They have loved there. It was a voyage that they never expected. And to be able to look back, they have to remember where it all started.


From the depths and heights

Aiming to introduce the young Boholanos to the hidden wonders of science that surround their province and encourage them to become valuable contributors to climate action and future protectors of the environment, the DOST-SEI conducted the annual Climate Science Youth Camp at the island province.


A total of 60 campers from various towns of Bohol successfully completed the nine-day intensive climate science youth camp facilitated by scientists from UP-MSI, DOST PAGASA and organized by DOST-SEI.

“Hindi na ako bulag sa mga epekto ng climate change, you encouraged me, to be better for our community and to our environment,” said Mary Precious Alyzza Golosenda, a ninth grader from Mahayag National High School.

This year, a batch of students and teachers from different municipalities of Bohol got the chance to be junior marine scientists and junior weather specialists during a nine-day intensive science youth camp held in Panglao Island.

The camp introduced oceanography and meteorology through a series of lectures, hands-on laboratory activities, and field exposures with the guide of young scientists from University of the Philippines Marine Science Institute (UP-MSI) and DOST Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (DOST-PAGASA).

With this year’s theme “New Horizons: Connecting Lines Between the Sky, Sea, and Society,” campers have appreciated the interconnectedness of the ocean, the atmosphere, and the community. The modules centered on the following subjects about the earth’s atmosphere: temperature, pressure, rainfall, greenhouse gases, weather, hazards, extreme weather conditions, and automatic weather station (AWS) observation.

They also tackled oceanic temperature, circulation, chemistry, marine biology, and focused on issues such as ocean warming, sea level rise, ocean acidification and the impacts of coral bleaching.

Statisticians from the Institute’s Research Unit also exposed the campers to community-based research and participatory assessment of climate change impact.Camp Director Dr. Aletta T. Yniguez of the UP-MSI taught the campers the basics of snorkeling during one of their modules.

Marine scientists Max Prado and Patrick Cadelina introduced the various kinds of coral reefs to the students during their field exposure in Pamilacan Island.

Through up-close and personal interaction with the scientists, Boholano campers unlocked new skills such as collecting seawater samples for plankton and water quality analysis, basic snorkeling, and conducting research. For their field exposure, campers were brought to Pamilacan Island to explore the corals and seagrass and to Panglao Poblacion seaport to observe mangroves which serve as protection to their home province. They also visited the PAGASA Weather Station to see the instruments used in gathering data for weather forecasting.Meteorologists and weather forecasters from DOST-PAGASA taught the students the basics of meteorology, different weather forecasting techniques, and data collection through hands-on activities.

One of the fresh faces in this year’s batch of facilitators was Engr. Lean Michael Malabanan or fondly called by the campers “Kuya Malabs,” who taught a module on storm surge activity.

The 26-year-old engineer turned meteorologist captured the interest of the campers as he conducted simulation experiments to introduce numerous factors crucial in understanding waves and storm surges.

Malabanan, a DOST scholar graduate under RA 7687, graduated from the Southern Luzon State University (SLSU) in 2018 with a degree in Electrical and Computer Engineering. Currently, he is working as a weather observer under the Climate and Agrometeorological Division of the DOST-PAGASA.


DOST scholar-graduate Engr. Lean Malabanan led one of the post-activities of the meteorology lectures.

By creating opportunities for students to engage with scientists and experience their real lifework, DOST-SEI aims to encourage more students to pursue S&T careers in the future, and hopefully develop more climate scientists for the country.
 

All the way to the streets

Aside from making the Boholano youth learn science through nature and training them to be the next generation’s climate advocates and protectors of the environment, the DOST-SEI also sparked their interest in STEM.

Aiming to widen its reach in the Central Visayas, the DOST-SEI's NuLab: STEM in Motion bus embarked on a three-day road trip from Manila to bring science closer to around 400 young Boholanos.

The bright yellow mobile learning facility, simply called NuLab, visited five (5) public high schools in partnership with the DOST Regional Office VII, Provincial Science and Technology Office (PSTO) – Bohol, and the Department of Education (DepEd) Division of Bohol. The bus journeyed through the coastal towns of Ubay and Bien Unido before reaching selected schools in the city of Tagbilaran.


PNRI Deputy Director and DOST-SEI scholar graduate Dr. Vallerie Samson, together with the participants of NuLab pose for a group photo in Manga National High School.

NuLab is DOST-SEI’s program to address the lack of science laboratory facilities in underprivileged schools in the country. Inside the bus, there are individual screens for students, wireless sensors and a large interactive board that can simulate a science laboratory which can encourage students to venture into STEM fields.

Throughout NuLab’s visit, students had the opportunity to learn from some of the country's leading scientists and professionals. Balik Scientist and DOST Philippine Nuclear Research Institute (PNRI) Deputy Director Vallerie Innis Samson introduced the practical uses of nuclear science, while her fellow Balik Scientist and Central Visayan Institute Foundation (CVIF-JAZC) Marine Sciences Laboratory Director Janneli Lea Soria taught a module on environmental science focusing on the geological features of Bohol province.

University of the Philippines Los Baños (UPLB) professors Dr. Ariel Babierra and Dr. Jomar Rabajante taught Bezier Curves using a fun and interactive mathematics module, while chemist-entrepreneur Miko Lorenzo Belgado introduced the students to a world of chemistry.

Among the roster of NuLab’s scientists-facilitators is DOST scholar Lorraine Joyce del Rosario who taught the students the basics of microbiology. With the laboratory-grade equipment and a carefully designed module, Del Rosario made science learning exciting and inspiring even for non-STEM students.


Students from Ubay National High School enjoyed looking at the different sample slides using a microscope as Ms. Lorraine Joyce del Rosario, DOST graduate scholar discussed a module on microbiology.

“I wanted to be an instrument also to promote STEM to students, to young people, so that they too, can be inspired to take up science courses or to be in the science field in the future,” said Del Rosario.

Del Rosario, 26, majored in Biology at the University of the Philippines Baguio and became a DOST-SEI scholar on her third year in college under the Junior Level Science Scholarship (JLSS) of the Institute. Currently, the young scientist is finishing her masteral thesis at the University of the Philippines Diliman under the Advanced Science and Technology Human Resource Development Program (ASTHRDP), one of the graduate scholarship programs of DOST-SEI.


Ms. Lorraine Joyce del Rosario taught cell diffusion through an experiment using vinegar and agar blocks.

One student from Ubay National High School who participated in the microbiology module taught by Del Rosario expressed her newfound perspective in STEM careers.

“Before I participated in the NuLab event, my first course for college was Political Science. After my experience in NuLab, it broadened my experience and I discovered that there are many STEM courses available,” said Grade 11 student Alaiza Samon.
 

Pushing for more Boholano S&T scholars, scientists

DOST-SEI’s initiatives are more than just STEM mentoring programs. Ultimately, the goal is to encourage students to pursue science and technology courses and help them finish their studies through various undergraduate scholarship programs.

Under the #Push4Science: Maging DOST Scholar Ka campaign, the Institute introduced the opportunities and benefits of being a DOST scholar to the Boholano youth.

Currently, qualifiers of DOST undergraduate scholarship receive P7,000 monthly stipend, tuition subsidy, along with other allowances such as those for clothing and transportation.The #Push4Science: Maging DOST Scholar Ka campaign also introduces emerging careers in science through DOST-SEI's new publication, the Finding North: A STEM Career Guidebook. The guidebook serves as a handy tool for both STEM and non-STEM students to explore opportunities in STEM fields that are aligned with their interests and skills.

“We encourage young people to pursue STEM careers and SEI will help them kasi nagpoprovide kami ng scholarship, number one program namin yan sa mga university students. And even to pursue their MS or PHD, both locally and abroad,” said Dr. Josette Biyo, Director of the Institute.

Through administering the science and technology scholarship programs at the undergraduate and graduate levels, the Institute aims to fill the shortage of science experts and meet the growing demands of S&T professionals in the country.

Meanwhile, DOST scholar graduates like del Rosario and Malabanan are stepping in to volunteer as facilitators in the various DOST-SEI programs. Aside from fulfilling their return service, the two young scientists are paying it forward to the next generation of potential scholars.

“In our country, we lack scientists. We need more people in the field of science, specifically in the field of STEM because we are going to be instrumental in improving the quality of lives in our nation through research building and through information dissemination,” said del Rosario who is also in her sixth year of teaching at the University of Santo Tomas Senior High School (UST SHS).

The Institute is hopeful of producing more scientists like del Rosario and Malabanan who will serve and uplift the country by imparting their knowledge and expertise to the future generation of scientists and innovators.

And they hope that through bringing the fun and wonder of science to hundreds of Boholano students, they can encourage more of them to become part of the S&T workforce who will work together for the progress of the nation.

From this entire science adventure in Bohol, one thing can be realized – Bohol is many things. It is a land rich in history, natural resources, and good scenery. But most importantly, it is a land that manifests the beauty and wonder of science. And the DOST-SEI firmly believes that by harnessing the youth’s potential, it can also produce the country’s future pool of great scientists and STEM advocates.

With the knowledge they have gained and the notions of science that they have learned, the young Boholanos will certainly perceive Bohol with a changed viewpoint – not just on how they see it, but also on how they can protect it. Because while science tells them that loving Bohol should have been done a long time ago, it also tells them that in doing so, there is never too late.


Ang Pambansang Blog ng Pilipinas Wazzup Pilipinas and the Umalohokans. Ang Pambansang Blog ng Pilipinas celebrating 10th year of online presence
 
Copyright © 2013 Wazzup Pilipinas News and Events
Design by FBTemplates | BTT