BREAKING

Sunday, February 28, 2016

Para sa Kinabukasan ng Sambayanan Lalo na ng Kabataan


Wazzup Pilipinas!

What should be the main difference between freelance bloggers and employed journalists?

Bloggers should be able to speak out loud and stand firm and upright for something, without getting worried our publication outfit will restrict or stop us, for being biased and truthful. We are a joke and not credible enough if we remain neutral or intentionally ignoring and neglecting the very obvious negative realities. We need more gutsy individuals in this country that would be determined to fight for what is right.

Kailangan natin ng "ma-dramang" leader dahil kawawa na po ang ating mga kababayan na patuloy na naghihirap dahil ang kaban ng bayan ay napupunta lamang sa iilan. Kung sino pa ang masagana ang buhay ay siya pa ang nabibigyan ng oportunidad na mai-angat pang muli ang kanilang pamumuhay samantalang barya-barya lamang ang napupunta sa tunay na nangangailangan at dapat na magkaroon ng karampatang pagkakataon na makipag-sabayan sa komersiyo ng mundo.

For example, di ba ninyo napapansin sa isang pagtitipon kung paano ang discrimination ay patuloy na umiiral. Kung sino pa ang dapat na "public servants" ay sila lang ang nabibigyan ng importansiya ngunit ang ordinaryong sambayanan ay dinadaan-daanan lang. Maliit na ehemplo pero diyan mo makikita na ang trato natin sa ating mga government officials ay parang hari samantalang ang mamamayan ay alipin. It should never be that way. Tayo dapat ang binibigyan ng halaga.

Napakarami pong kababayan natin ang talentado ngunit naaagawan ng pagkakataon at puwesto dahil sa mga maimpluwensiyang mga nakaupo na sa gobyerno. Huwag po nating hayaang magpa-ikot-ikot lamang sa kanila ang pamumuno sa bayang Pilipinas. Ang responsibildad sa pagpapatakbo sa bansa ay napakalaki para ibigay lamang ng paulit-ulit sa iilang tao.

Huwag rin nating hayaang makabalik sa pamumuno ang dati ng yumurak sa ating pagkatao. Hayaan nating lahat ay magkaroon ng pagkakataong magsilbi sa bayan. Maging matalino sa pagboto. Iwasan ang trapo. Iboto ang tunay ang hangaring mapa-unlad ang Pilipinas at hindi ang kanilang personal na pangangailangan. Alamin din natin kung sino ang mga tuta or puppet lamang ng ibang mga taong nasa pwesto. Marami po ang nakikinabang para patakbuhin ang isang kandidato at bumabawi na lang pag siya ay nanalo at nakaupo na sa pwesto. Alamin kung sino ang higit na makikinabang kapag binoto natin ang isang kandidatong malaki ang utang na loob sa ibang mga tao o grupo.

Hindi ko po didiktahan ang inyong mga isipan. Hindi ko po ipagpipilitan iboto ninyo ang aking mga kandidato. Nasa inyo na po kung sino ang nais ninyong piliin. Huwag lamang kalilimutan na pag-aralan ang atin nakaraan para matuto kung ano ba talaga nag nararapat na hakbang tungo sa tunay na tuwid at maliwanag na daan na dadalhin kayo sa tamang kalalagyan.

Pero bakit ba panay ang puna natin sa sinsabing "tuwid na daan" ng kasalukuyang administration? Hindi ba't wala naman talagang pwedeng ipangakong tunay na tuwid na daan dahil wala naman taong may sapat na kakayahan para maisakatuparan ang minimithi dahil ang mundo ay puno ng ibat-ibang klaseng tao na may mga kaya-kayang pag-iisip. Walang sinumang tao ang kayang kontrolin ang lahat ng paniniwal ang kanyang sinasakupan. Waan magiging tunay na pagbabago kung salungat ang pag-iisip ng iba.

Siguro ang dapat nating tahakin ay ang daang patungo sa mas mabuti. We should probably look up into the sky and wonder how e can make the Philippines, the universe rather, a better place for everyone. That is through the guidance of a higher authority no matter what religion we are part of. I still would like to believe that it is within us where change will start and that is by initiating the change ourselves. The little things we do will contribute to a bigger movement if everyone else does the same. 

We should not be solely relying on our government for change towards the better life. We should be helping the government achieve our desires by closely working with them, and they should not block or prevent us from entering the gates of Malacanan Palace. Every person should be able to walk through and talk directly with the President and not go through a tedious process. There should be total Freedom of Information so that transparency is observed appropriately. Only people who have something to hide will go against having the FOI bill in place.

We should demand the government to allow ordinary citizens to easily transact with our government leaders directly as they should prioritize meeting their constituents rather than socializing in lavish events, gatherings, conventions, summits, etc., in and out of the country, only to meet their counterparts yet never the real people who would eventually be affected.

Security would only be a problem if we continue to become paranoid and having a state of mind believing everyone would want us assassinated. Those who fear their constituents are mainly those who have no clear conscience. We should never be afraid if we believe we are doing the right thing. If it's our time to die, it will happen no matter how hard we try to stop it.

The best way to evaluate the status of our country is by knowing how our work effectively reaches down to the lower class. It is them whose lives we should elevate so that everyone else could easily follow to establish a community with fair distribution of resources. No more rich, no more poor. Everyone in harmony. No one in conflict.

About ""

WazzupPilipinas.com is the fastest growing and most awarded blog and social media community that has transcended beyond online media. It has successfully collaborated with all forms of media namely print, radio and television making it the most diverse multimedia organization. The numerous collaborations with hundreds of brands and organizations as online media partner and brand ambassador makes WazzupPilipinas.com a truly successful advocate of everything about the Philippines, and even more since its support extends further to even international organizations including startups and SMEs that have made our country their second home.

Post a Comment

Ang Pambansang Blog ng Pilipinas Wazzup Pilipinas and the Umalohokans. Ang Pambansang Blog ng Pilipinas celebrating 10th year of online presence
 
Copyright © 2013 Wazzup Pilipinas News and Events
Design by FBTemplates | BTT