BREAKING

Thursday, February 23, 2017

Hontiveros to Millennials: Time for Your Own EDSA


Wazzup Pilipinas!

"Hindi dapat nating kalimutan ang EDSA. Hindi lang ito isang holiday para magpahinga, pumetiks at gumimik. Kailangan nating matandaan na hindi isang simpleng kaganapan ang EDSA. Ang EDSA ay simbolo ng tapang, pagkakaisa at matagal na paninindigan para sa demokrasya at pagbabago.

Noong EDSA 1, pinatalsik natin ang isang diktador. Sa EDSA 2, nilabanan natin ang isang korap na gobyerno. Ngayon, may panibagong banta na hinaharap ang ating bayan. Ito ang panganib ng extrajudicial killings, ang pagbaluktot sa kasaysayan at ang pag-atake sa dignidad ng kababaihan at demokrasya.

To the Filipino millennials, kailangan natin ng isang bagong Edsa na tutugon sa mapanghamong panahon. Isang EDSA na maraming porma at ekspresyon, mapa-kalasada man, sa klasrum, komunidad o sa mundo ng social media. Kailangan natin ng isang bagong Edsa na gagawing ganap ang pagtupad ng mga pangako ng mga nagdaang EDSA.

Ito ang bagong EDSA na dapat ninyong pamunuan. Sama-sama nating ipakita na buhay ang diwa ng EDSA at kailanman ay hindi ito maililibing ninuman, at kailanman.

Ngayon ang inyong EDSA, kayo ang bagong EDSA." - Senator Risa Hontiveros

About ""

WazzupPilipinas.com is the fastest growing and most awarded blog and social media community that has transcended beyond online media. It has successfully collaborated with all forms of media namely print, radio and television making it the most diverse multimedia organization. The numerous collaborations with hundreds of brands and organizations as online media partner and brand ambassador makes WazzupPilipinas.com a truly successful advocate of everything about the Philippines, and even more since its support extends further to even international organizations including startups and SMEs that have made our country their second home.

Post a Comment

Need professional help with your papers? - Visit this writing service supported by the best academic writers.
 
Copyright © 2013 Wazzup Pilipinas News and Events
Design by FBTemplates | BTT